Sample HTML File This is the body of your web page.

+84968 000 777 Address: 124 Hồ Xuân Hương, Da Nang, Vietnam.

CHĂM SÓC & VẼ MÓNG

NHANH

Cắt da tay,

Cắt tỉa và giũa móng,

Cuối cùng là dùng sản phẩm chăm sóc, điều trị và phục hồi móng,

Làm mềm lớp biểu bì OPI (Vitamin).

CƠ BẢN

Loại bỏ màu gel cũ,

Tiến hành cắt da, cắt tỉa và giũa móng. Dùng các cản phẩm chăm sóc, điều trị & phục hồi móng.

Làm mềm lớp biểu bì OPI (Vitamin).

CAO CẤP

Ngâm tay với các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên,

Cắt da tay,

Cắt tỉa và giũa móng,

Massge tay 10 phút với Lotion,

Sau cùng là dùng các sản phẩm chăm sóc, điều trị và phục hồi móng,

Làm mềm lớp biểu bì OPI (Vitamin).

ĐẶC BIỆT

Ngâm tay với các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên,

Tẩy tết bào chết,

Cắt da,

Cắt tỉa và giũa móng,

Massage 15 phút với Lotion,

Sau cùng là dùng các sản phẩm chăm sóc, điều trị và phục hồi móng,

Làm mềm lớp biểu bì OPI (Vitamin).

10mins ~ 60 mins $3 ~ $21

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Bình luận

Loading...